ساین‌تیا به دلیل حجم بالای بسته‌های دانشی دریافتی، نیاز به همکاران پاره وقت برای ویرایش برخی از بسته‌های دانشی طبق الزامات نگارشی و کیفی مصوب دارد. دستمزد ویرایشگران بسته‌های دانشی به صورت ارائه کد تخفیف برای خرید محصولات ساین‌تیا پرداخت خواهد شد.