به طور کلی وظایف اعضای هیئت علمی ساین‌تیا عبارتند از:

  • ارزیابی بسته‌های دانشی
  • سنجش و پایش سطح دانش موجود در پایگاه

لازم به ذکر است، تمام بسته‌های دانشی دریافتی توسط لااقل سه داور (حداقل یک نفر عضو هیئت علمی ساین‌تیا) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. امتیاز نهایی هر بسته دانشی، میانگین امتیازات داوران خواهد بود. از نظر ساین‌تیا، اعضای هیئت علمی باید دارای حداقل شرایطی مطابق بندهای ذیل باشند:

  • دکترای تخصصی در هر یک از رشته‌های دانشگاهی (طبق نظر ساین‌تیا، دانشجوی مقطع دکتری نیز می‌تواند تحت شرایطی عضو هیئت علمی باشد)
  • سابقه انتشار کتاب و مقالات در رشته دانشگاهی مقطع دکتری
  • لااقل ۳۰ سال سن
  • تعهد به شرکت در جلسات هم‌اندیشی به منظور برنامه‌ریزی بهبود